TERMOFASADA

KONTAKT TELEFON: +381 62 335 821

Šta je termofasada?

Termofasada je izolovanje objekta sa spoljašnje strane izolacionim materijalima (kamenom vunom, stiroporom, fasadni stiropor ili XPS-deltadurom) i materijalima koji služe za armiranje izolacionih ploča i kao podloga za nanošenje završnog sloja – bavalita, hirofe, kamena itd.

Izolovanje objekta moguće je i sa unutrašnje strane, istim postupkom i meterijalima, s tim što se umesto bavalita kao završni sloj koristi glet masa.
Da li ćete objekat izolovati sa spoljašnje ili unutrašnje strane zavisi od njegove namene i mogućnosti koje daje već izgrađen objekat.
NAŠ SAVET: PRILIKOM IZGRADNJE OBJEKTA PREDVIDITE I IZOLACIJU!

Šta se postiže termoizolacijom objekta?

Sama reč upućuje na izolaciju toplote, tj. srpečavanje brzog trošenja toplote, ušteda u energiji koja se troši pri zagrevanju prostora i njeno racionalno korišćenje, i konačno ušteda u novcu.

Izrada izolacije u prvom momentu je velika investicija – koja se isplati u već prvoj grejnoj sezoni.
Izolacija ima i svoju drugu prednost – leti u toplim danima imaćete prijatan prostor za boravak, jer izolacija kako ne dopušta izlazak toplog vazduha van objekta, tako ne dopušta ulazak toplote u objekat.

Šta sačinjava termofasadu?

-Postojeća podloga (blok, cigla, beton)
-Lepak za spajanje izolacije i podloge
-Plastični tipl sa klinom
-Termoizolacioni sloj (debljine 5-8cm)
-Osnovni sloj lepka
-Mrežica za armiranje fasade
-Dodatni sloj lepka
-Završni sloj – daje dodatnu čvrstoću i estetiku

Prilikom izrade termoizolacije, bilo da je sa spoljašnje ili unutrašnje strane, od izolacionih materijala koriste se:

-Stiropor
-Fasadni stiropor
-XPS Deltadur
-Kamena vuna

Važno! Efekat postizanja što bolje izolacije, zavisi od toga, koji ćete od ovih materijala upotrebiti.